Tego dnia narodziła się Internet.

Tego dnia w roku 1969 narodził się Internet. Niewiele ponad miesiąc po tym, jak wysłano pierwszą informację testową, utworzono pierwsze, stałe połączenie, pomiędzy UCLA i Stanford w ramach ARPANET. ARPANET uważane jest za protoplastę Internetu, a więc w tym przypadku możemy powiedzieć o pierwszym internetowym połączeniu.