Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

1938: Pierwsza fotokopia

Michał Miśko
Opublikowano

22 października 1938 roku wykonano pierwszą w historii fotokopię.

22 października 1938 roku Chester Carlson oraz jego asystent, Otto Kornei, wykonali pierwszą w historii fotokopię. Napisane na skrawku papieru data i słowo: 10. -22. -38 ASTORIA to pierwszy w historii dokument, jaki został skopiowany metodą elektrostatyczną, co zwieńczało czteroletni okres ich prac nad wynalazkiem. Co ciekawe, Otto Kornei nie wykazywał zbytniego entuzjazmu, jeśli chodzi o wspólny wynalazek i w niedługim czasie opuścił Carlsona, zrzekając się także ewentualnych roszczeń do ich wspólnego dzieła.

Chester Carlson otrzymał patent na swój wynalazek 19 listopada 1940 roku. Żadne z ponad 20 przedsiębiorstw, do których się zwrócił, nie było zainteresowane jego technologią. Dopiero w roku 1944  Battelle Memorial Institute z Columbus w Ohio przystało na propozycję Carlsona na temat dalszych badań rozwojowych, przekazując w 1947 prawa do tej technologii firmie Haloid Company. Chester Carlson otrzymał udziały w Haloid, która z czasem zmieniła nazwę na Xerox i jedenaście lat później wydała na rynek pierwszą kserokopiarkę. Carlson dzięki swoim udziałom został multimilionerem. Chester Carlson, pomimo rezygnacji Otto Kornei'a ze współpracy, w dość wczesnej fazie badań, przekazał mu jednak 100 akcji Xeroxa, które warte były.. milion dolarów.

 

 technologia i rozrywka