Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Izera dostanie 250 milionów złotych. Spółkę przejmie państwo

Michał Miśko
Opublikowano
Izera dostanie 250 milionów złotych. Spółkę przejmie państwo
Polski samochód elektryczny Izera

Umowa inwestycyjna w ElektroMobility Poland opiewa na 250 milionów złotych. Na jej mocy Skarb Państwa przejmie większościowy udział w spółce.

Dokładnie 28 lipca zeszłego roku poznaliśmy Izerę, polski samochód elektryczny. Pisaliśmy o tym tutaj. W ciągu tych dwunastu misięcy dowiedzieliśmy się, że fabryka Izery powstanie w Jaworznie. Pod jej budowę zmieniono nawet prawo, Sejm przegłosował ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Ustawa ma na celu upoważnienie dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do zamiany terenów należących do państwa na inne grunty, jeśli byłoby to uzasadnione i potrzebne do zrealizowania strategicznych dla rządu inwestycji. W praktyce umożliwi to spółce ElektroMobility Poland budowę fabryki, ale w przyszłości może być przydatne również do inwestycji w cele związane z obronnością, nowymi technologiami, energią, czy przemysłem tworzyw sztucznych.

Na zdjęciu Izera, polski samochód elektryczny, tyłem

Wiemy również, że ElektroMobility Poland bezskutecznie poszukiwało partnera biznesowego i że spółka zamknęła ubiegły rok stratą ponad 4 milionów zlotych. Dziś dowiedzieliśmy się natomiast, że na mocy umowy inwestycyjnej, za kwotę dofinansowania w wysokości 250 milionów złotych, udziałowcem większościowym ElektroMobility Poland stanie się Skarb Państwa. Pieniądze pochodzić mają z Funduszu Reprywatyzacji.

Komunikat w opisywanej sprawie przeczytać mozna na stronie spółki. 

Zaangażowanie Skarbu Państwa w Izerę jest gwarantem kontynuowania prac w najważniejszych obszarach i zapewnia projektowi stabilność - mówi Piotr Zaremba, prezes spółki.

Wpłata pieniędzy z Funduszu Reprywatycacji nastąpi po zatwierdzeniu, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podwyższenia kapitału zakładowego. Środki te mają być przeznaczone na rozpoczęcie współpracy z dostawcą platformy technologicznej, kontynuację prac inżynieryjnych oraz koszty związane z przygotowaniem do budowy fabryki w Jaworznie. Szacuje się jednak, że uruchomienie produkcji może pochłonąc nawet do 5 miliardów złotych.

 technologia i rozrywka