Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Atak ransomware unieruchomił... więzienie

Michał Miśko
Opublikowano

Słyszeliśmy już o wielu instytucjach zaatakowanych i sparaliżowanych atakami ransomware. Szpitalach, uniwersytetach, urzędach. Ale to pierwszy raz, kiedy słyszymy o destabilizacji więzienia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania.

Strażnicy i pracownicy więzienia w Albuquerque zostali pozbawieni możliwości podglądu więziennego systemu monitoringu, a także możliwości zdalnego otwarcia cel. Więźniowie zostali uziemieni w swoich celach, a jakiekolwiek wizyty z zewnątrz czasowo wstrzymane. To efekt ataku na infrastrukturę informatyczną placówki penitencjarnej oprogramowaniem typu ransomware. Atak uniemożliwił również raportowanie więziennych incydentów, takich jak bójki czy napaść. Sytuacja, według doniesień abqjournal.com, trwa od 5 stycznia.

Paraliż systemów więziennych to jedynie część ataku jaki dotknął hrabstwo Bernalillo w Nowym Meksyku. Pracownicy lokalnych urzędów zostali pozbawieni możliwości dostępu do baz danych i innych systemów na których na co dzień wykonują swoje obowiązki. Czasowo prace tych urzędów wstrzymano i do 10 stycznia wykonywanie świadczeń dla społeczności lokalnej przywrócono jedynie częściowo. Paraliż systemów więziennych postawił przed kierownictwem placówki także inne wyzwania. Zgodnie z ugodą, do jakiej doszło w sądzie federalnym w 1995 roku, hrabstwo Bernalillo ma obowiązek zapewnić więźniom regularny dostęp, między innymi, do telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych. W obecnej sytuacji jest to niemożliwe, w związku z czym władze hrabstwa zobowiązane były powiadomić o tym fakcie sąd federalny.

Ransomware to obecnie jeden z najczęstszych ataków jakie dotykają zarówno sektor prywatnych przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych. Ataki ransomware paraliżują również firmy i urzędy w Polsce, z ostatnich ataków możnaby wymienić chociażby Otwock czy Lubelski Urząd Wojewódzki. Jednym z najpoważniejszych incydentów na terenie USA był paraliż infrastruktury Colonial Pipeline do którego doszło w maju 2021 roku. Władze wyznaczyły w listopadzie nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów za informacje mogące doprowadzić do sprawców tego ataku.