Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Dokumenty cyfrowe będą uznawane na równi z tradycyjnymi. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Michał Miśko
Opublikowano

Po wejściu w życie ustawy o mObywatelu, w aplikacji pojawi się ponad 20 nowych usług. mObywatel jest dostępny od 2017 r., jednak wiele placówek i urzędów nie uznawało dokumentów cyfrowych dostępnych w aplikacji. Teraz to się zmieni i już wkrótce w Polsce będzie można potwierdzać tożsamość, legitymując się nowym – cyfrowym dokumentem tożsamości – wyjaśniają przedstawiciele Pionu Cyfryzacji przy KPRM.

Cyfrowy dokument tożsamości nie będzie cyfrowym dowodem osobistym, a zupełnie nowym dokumentem (funkcjonujący niezależnie od dowodu osobistego), którym będziemy mogli posługiwać się w kraju. Jak zapewniają przedstawiciele pionu cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Ministerstwo Cyfryzacji nie istnieje już od kilku lat) dokument ten będzie respektowany w urzędach, bankach i w każdym miejscu, gdzie załatwiamy nasze sprawy i musimy pokazać dokument tożsamości. Będzie on dostępny tam, gdzie teraz, czyli w aplikacji mObywatel.

Cyfrowym dokumentem tożsamości nie będzie można posłużyć się przekraczając granicę kraju. Tu wciąż wymagane będzie okazanie dowodu osobistego w formie tradycyjnej albo paszportu oraz wnioskując o dowód osobisty.

Najważniejsze rozwiązania ustawy:

 • Umocowanie prawne dokumentu mObywatel, czyli dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, stanowiącego nowy mobilny dokument tożsamości.
 • Zapewnienie użytkownikom aplikacji mObywatel możliwości posługiwania się nowym środkiem identyfikacji elektronicznej - profilem mObywatel, który podobnie jak profil zaufany oraz profil osobisty – pozwoli na potwierdzenie tożsamości (uwierzytelnienie) w usługach online.
 • Umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego.
 • Zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika aplikacji.
 • Zapewnienie możliwości opatrywania dokumentów elektronicznych podpisem zaufanym po uwierzytelnieniu przy użyciu profilu mObywatel (obecnie podpis zaufany może złożyć wyłącznie posiadacz profilu zaufanego lub profilu osobistego).
 • Umożliwienie dostępu do usług e-Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
 • Udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji służbowej nauczyciela, legitymacji doktoranta, mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego) oraz tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie).
 • Stworzenie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty będą mogły prowadzić ewidencję w celu udostępniania dokumentów elektronicznych w aplikacji mObywatel, wydanych dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji). Działania te przyczynią się do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności dla mieszkańców mniejszych gmin i powiatów.

Czym jest mObywatel?

mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty – dzięki niej w kilka kliknięć można mieć szybki dostęp do swoich najważniejszych dokumentów, w tym danych i zdjęcia z dowodu osobistego. Aplikacja jest bezpłatna, dobrowolna i bezpieczna, przydaje się w wielu życiowych sytuacjach. Przygotowuje ją zespół NASK.

Jakie dane mozna znaleźć w mObywatelu? Swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, numer dowodu osobistego, informacje o tym, jaki organ wydał dokument, datę ważności dowodu, informację o płci, imię ojca, imię matki, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, informację o obywatelstwie i miejscu zameldowania oraz zdjęcie z dowodu osobistego. Jednym słowem to dane z dowodu i jeszcze więcej.

W mObywatelu znaleźc można również inne dokumenty. Są to:

 • mPrawo Jazdy - cyfrowy dokument z odwzorowaniem Twoich uprawnień do prowadzenia pojazdów. mPrawo jazdy korzysta z aktualnych danych, które znajdują się w rejestrach państwowych.
 • mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu.
 • Licznik punktów karnych – w naszej aplikacji w kilka chwil sprawdzić aktualną liczbę swoich punktów karnych.
 • eRecepty - dzięki nim będąc w aptece, wystarczy tylko wybrać w telefonie, którą e-receptę chcecie zrealizować i pokazać farmaceucie ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR.
 • Karta Dużej Rodziny (mKDR) - Karta Dużej Rodziny to popularny system zniżek i uprawnień dla rodzin "3+" - zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
 • Bilety kolejowe - W mObywatelu możesz wyświetlić bilety zakupione w systemie PKP Informatyka: www.bilkom.pl lub bilet.wielkopolskiebilety.pl.
 • mLegitymacja szkolna/studencka - to tak samo ważne dokumenty jak tradycyjne legitymacje – upoważniają do zniżkowych przejazdów, wejść do kin, czy teatrów.

Skąd wzięły się tam twoje dane? Z rejestrów państwowych - Rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych. Dostęp do tych danych w aplikacji ma tylko ich właściciel. Ich bezpieczeństwo gwarantuje profil zaufany, który jest potrzebny do zalogowania się. Dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych. Dostajecie go przy aktywacji aplikacji — jest przypisany wyłącznie posiadacza i jego telefonu.

Obecnie z mObywatela korzysta już ponad 3 miliony Polek i Polaków.

 

 technologia i rozrywka