Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Rząd rozważa wprowadzenie najwyższego, czwartego stopnia alarmowego w cyberprzestrzeni

Michał Miśko
Opublikowano

Ukraina zaatakowana została w każdy mozliwy sposób. Trwają również zmasowane ataki na infrastrukturę teleinformatyczną tego kraju. Jako kraj sąsiadujący jest spore prawdopodobieństwo ataków także na nasz kraj. Trwający już trzeci stopień alarmowy CRP może zostać podniesiony do najwyższego, czwartego DELTA-CRP.

W Polsce rozważane jest wprowadzenie czwartego, najwyższego stopnia alarmowego w cyberprzestrzeni - DELTA-CRP.

Sytuacja jest bardzo poważna, w tej chwili rząd analizuje wszystkie scenariusze związane z zagrożeniem cyberbezpieczeństwa kraju - mówi Interii Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM.

Czwarty stopień, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz w ust. 2 pkt 4 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, można wprowadzić w przypadku:

- wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:

  • bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
  • bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  • bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub

- gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

- gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie
tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

  1. uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości działania organizacji w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości działania,
  2. stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości działania.

 

 technologia i rozrywka