Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Alerty SMS do kosza. Według nowego projektu ustawy nie będzie również obowiązku preinstalacji RSO

Michał Miśko
Opublikowano

Nowy projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej zakłada likwidację Alertów SMS. Wycofano się również z pomysłu obowiązkowej preinstalacji na nowych urządzeniach aplikacji RSO.

Kolejny projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej zakłada nową formę alarmowania, która ma zastąpić wielokrotnie krytykowane Alerty SMS. Ma to być system oparty na tzw. cell broadcast, czyli wyświetlaniu informacji wprost na ekranie urządzenia mobilnego, jeśli te znajdzie się w zasięgu danej stacji bazowej. Podobne rozwiązania funkcjonują już, między innymi, w Stanach Zjednoczonych czy Izraelu. Z nowego projektu wynika również, że MSWiA wycofało się z pomysłu zmuszania dystrybutorów urządzeń mobilnych do preinstalowania na nich aplikacji Regionalny System Ostrzegania (RSO).
 
WEA, czyli Wireless Emergency Alerts, będące częścią Emergency Alert System zostały zatwierdzone przez amerykański kongres w 2015 roku. Według uchwalonego prawa komunikaty dla mieszkańców USA nie mogą wykraczać poza ostrzeżenia o terroryzmie, katastrofach naturalnych czy zagrożeniach dla bezpieczeństwa publicznego. W Polsce Alerty SMS po raz pierwszy rozesłano w sierpniu 2018 roku. Mieszkańcy województw mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko - mazurskiego i podlaskiego, jako pierwsi otrzymali wtedy na swoje telefony komórkowe powiadomienia w formie krótkiej wiadomosci tekstowej z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert informował o możliwości wystąpienia na terenie wymienionych województw gwałtownych burz, wiatru, a także o prawdopodobieństwie opadów gradu.
 
W optymistycznej wersji ustawa o ochronie ludności ma wejść w życie 1 lipca tego roku. Nowy projekt zakłada również brak konieczności tworzenia planów zarządzania kryzysowego przez jednostki samorządu terytorialnego. Samorządowcom udało się za to wymóc zmianę według której komendanci PSP będą co prawda szefami formacji OC, ale podlegać będą organom właściwym ds. obrony cywilnej według szczebla, czyli ministrowi spraw wewnętrznych, wojewodom, wójtom, starostom, wójtom, burmistrzom, czy prezydentom miast.
 
Bieżące informacje dotyczące zarządzania kryzysowego możecie obserwować na profilu zarządzanie kryzysowe na Facebooku.
 

 

 technologia i rozrywka