Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Szczepienia dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Dwie dawki to za mało

Michał Miśko
Opublikowano

Pfizer poinformował w piątek (17 grudnia), że badania w grupie dzieci od 2 do 5 lat wykazały, że szczepienie dwoma dawkami pedriatycznymi nie wytwarza zadowalającej odpowiedzi immunologicznej.

W trakcie badań nad szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2 w grupie dzieci od 6 miesiąca życia do 5 lat Pfizer i BioNTech wdrażają procedurę trzeciej dawki. Jest to spowodowane niezadowalającą odpowiedzią immunologiczną po podaniu dwóch dawek szczepionki pediatrycznej u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Co dziwniejsze, odpowiedź ta była zadowalająca u badanych dzieci w wieku do 2 lat.

Trzecia dawka w tej grupie wiekowej podana będzie po upływie co najmniej dwóch miesięcy od drugiej dawki i wynosić będzie 3 mikrogramy substancji. W grupie wiekowej dzieci poniżej 5 roku życia każda z dawek wynosić będzie po 3 mikrogramy. Dla porównania, w grupie wiekowej od 5 do 11 roku życia dawka wynosi 10 mikrogramów, natomiast u dzieci od 12 roku życia 30 mikrogramów. To właśnie z rozmiarem dawki wiązana jest zbyt niska odpowiedź organizmu w grupie dzieci od 2 do 5 lat. Zwiększenie jednorazowow dawki z uwagi na bezpieczeństwo nie wchodzi w grę, a więc wdrożono badania nad podawaniem właśnie trzeciej dawki.

Jeżeli wyniki badań będą zadowalające to wdrożenie szczepień do dzieci powyżej 6 miesiąca życia może nastąpic w pierwszej połowie 2022 roku, a więc nieco później niż pierwotnie zakładano. W najbliższym czasie badana będzie również możliwość podawanie dawki przypominającej dzieciom w wieku od 5 do 11 i od 12 do 15 lat.