Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Zastrzec PESEL w państwowym rejestrze można od 17 listopada

Michał Miśko
Opublikowano

Zastrzec PESEL w państwowym rejestrze będzie można już od 17 listopada. W teorii ma to dać większe bezpieczeństwo i ustrzec, miedzy innymi, przed możliwością zaciągnięcia kredytu przez oszustów na czyjeś dane.

W rozesłanym przez Ministerstwo Cyfryzacji komunikacie przeczytać można, że zastrzeżenie numeru PESEL w państwowym rejestrze będzie możliwe już od 17 listopada. W teorii ma to być odpowiedź na oszustwa, dzięki którym możliwe było podszycie pod inną osobę i zaciągnięcie na nią kredytu, czy pożyczki. Ministerstwo zapowiada, że zastrzec swój PESEL bedzie można w aplikacji mObywatel, ale też w banku lub na poczcie. To efekt prac nad prawnymi rozwiązaniami, które rozpoczęły się jeszcze w zeszłym roku. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości opublikowana została w lipcu tego roku.

aktualizacja, 17.11.2023: Zastrzec PESEL można od dziś. Na razie nie ma takiej funkcjonalności w aplikacji mObywatel. Można to zrobić logując się na swój profil na stronie obywatel.gov.pl, zakładka Twoje dane i funkcja Rejestr zastrzeżeń PESEL.

Na tym etapie jest jednak pewne ale. Ustawa w kilku miejscach daje podmiotom, które będą mieć obowiązek weryfikacji numeru PESEL klienta pod kątem jego zastrzeżenia, czas na implementację w swoich systemach aż do czerwca 2024 roku. Oznacza to, ni mniej ni więcej, że pomimo zastrzeżenia swojego numeru PESEL już pierwszego dnia, czyli 17 listopada, chronieni w pełni de facto będziemy dopiero w czerwcu przyszłego roku, jeśli dany podmiot nie wdroży obowiązków związanych z ustawą wcześniej - zmiany w prawie bankowym wchodzą w życie dopiero 1 czerwca 2024 roku. Dopiero od tego momentu instytucje finansowe nie będą mogły domagać się spłaty jakiegokolwiek zadłużenia od osoby, jeśli umowę zawarto w momencie, kiedy PESEL był już zastrzeżony. 

Bank krajowy, instytucja kredytowa, oddział instytucji kredytowej oraz oddział banku zagranicznego nie mogą domagać się od konsumenta i jego następców prawnych zaspokojenia roszczenia z tytułu zawarcia umowy określonej w ust. 1 ani zbyć wierzytelności powstałej z tej umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy, z której wynika dochodzone roszczenie, numer PESEL tego konsumenta był zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Rejestr w którym znajdować będą się zastrzeżone od 17 listopada PESEL-e prowadzić będzie ministerstwo właściwe do spraw cyfryzacji. Z zastrzeżonego w ten sposób numeru nie będzie można, na przykład, zbyć nieruchomości aktem notarialnym, zaciągnąć w banku kredytu, pożyczki, czy otworzyć rachunku lub otrzymać wtórnika karty SiM u operatora telefonii komórkowej. Zastrzeżenie swojego PESEL-a będzie możliwe to odwołania i bedzie można to zrobić również online, w banku czy na poczcie. Zastrzeżenie numeru PESEL będzie również możliwe z automatu w przypadku np. zgubienia lub kradzieży dokumentu, czynność taką będzie mógł dokonać również kurator lub opiekun. Ustawa przewiduje również możliwość zastrzeżenia PESEL-a tylko na pewien czas. 

 

 technologia i rozrywka