Około godziny przed tym, jak prawdopodobnie odwołana zostanie minister cyfryzacji, Anna Streżyńska, Ministerstwo opublikowało ponad 50 stronicowy raport dot. dotychczasowej działalności tego resortu.

Koordynacja zarządzania cyfryzacją, infrastruktura, oprogramowanie, systemy i rejestry, kompetencje w IT, e-usługi, projekty, cyberbezpieczeństwo i sprawy międzynarodowe – te 9 aspektów cyfryzacji opisuje raport Ministerstwa Cyfryzacji, który opublikowany został 9 stycznia 2018 roku, na godzinę przed tym jak prawdopodobną dymisję ze stanowiska otrzyma dotychczasowa minister, Anna Streżyńska. Na jednej z pierwszych stron raportu dowiadujemy się, że w latach 2008 – 2013 na informatyzację państwa wydano 3 miliardy 800 milionów złotych, osiągając bardzo ograniczone korzyści. 

Cyfryzacja w poprzedniej perspektywie budżetowej nie przyniosła obywatelom takich korzyści, jakie powinna przy tej skali inwestycji. Wiele wydatków poniesiono na rzeczy nieprzemyślane, wiele inicjatyw powielono lub zrealizowano dla zbyt wąskiej grupy beneficjentów. Wyciągnięte z tej lekcji wnioski zaowocowały koncepcją Głównego Informatyka Kraju, czyli zespołu działań konsultacyjnych i koordynacyjnych spinających kluczowe decyzje informatyzacyjne.

W poprzedniej perspektywie budżetowej tylko 6 z 32 projektów osiągnęło wysoki wskaźnik zwrotów z inwestycji. W nowych projektach Ministerstwa relacja korzyści do kosztów wynosi 10 do 1, czytamy w raporcie. Według danych Ministerstwa w 2016 roku aż 30 procent obywateli skorzystało z Internetu w kontaktach z administracją publiczną, a ponad 70 procent z nich korzystnie oceniało załatwienie w ten sposób sprawy urzędowej. Raport wskazuje także główne bolączki procesu cyfryzacji kraju. 

Z tematów najbardziej interesujących wskazać należy także kwestie cyberbezpieczeństwa zawarcie w dokumencie. Według Najwyższej Izby Kontroli i jej sprawozdaniu pokontrolnym z 2015 roku administracja państwowa nie podjęła dotychczas niezbędnych działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski. Nie dostrzeżono, że powstała nowa kategoria zagrożeń, wymagająca pilnej reakcji państwa. Kierownictwo najważniejszych instytucji publicznych nie było świadome niebezpieczeństw związanych z funkcjonowaniem cyberprzestrzeni oraz wynikających z tego faktu nowych zadań administracji państwowej. Teraz to się zmienia. Tylko w okresie styczeń – październik ubiegłego roku NC Cyber działające w ramach NASK zarejestrowało ponad 18.5 tysiąca zgłoszeń z czego ponad 2300 zidentyfikowano jako te wymagające obsługi. Najwięcej, bo aż 44 procent z nich dotyczyło oszustw. Z 11 tysięcy zgłoszeń jakie dotarły do dyzurnet.pl* ponad 2200 zakwalifikowano jako materiały zawierające niedozwolone treści z wykorzystaniem seksualnym małoletnich (Child Sexual Abuse Materials). Głównym problemem w obszarze cyberbezpieczeństwa wciąż jest zbyt słaba koordynacja działań w skali kraju oraz braki kadrowe, niewiedza oraz słabe przygotowanie na nowe zagrożenia.

Całość raportu dostępna jest na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Po przedstawieniu nowych ministrów okazało się, że resort cyfryzacji przestał istnieć na rzecz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Nową minister została Jadwiga Emilewicz.

[aktualizacja] Ministerstwo Cyfryzacji pozostanie. Bezpośredni nadzór nad nim obejmie prezes Rady Ministrów.

* Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie. Pomagamy w zwalczaniu naruszeń w Internecie, prowadzimy również działania informacyjne i edukacyjne, kierowane do różnych grup użytkowników.