Parlement Europejski przyjął głosami 540 europosłów rezolucję pozwalającą na wprowadzenie tzw. zielonych certyfikatów, czyli dokumentów mających ułatwić podróżowanie po Unii Europejskiej.

Dokument nazywany obecnie zielonym certyfikatem ma być wydawany w formie elektronicznej lub papierowej i ma ułatwiać podróżowanie po Unii Europejskiej. W dokumencie mają znaleźć się informacje o przebytym szczepieniu, wykonanych testach na obecność SARS-CoV-2 oraz o ewentualnej przebytej chorobie Covid-19. Europosłowie chcą, aby oficjalna nazwa dokumentu brzmiała Unijny certyfikat Covid-19, który miałby być wydawany na 12 miesięcy. Stosowna rezolucja Parlamentu Europejskiego została przegłosowana dziś, głosami 540 posłów, 119 przeciw i 31 wstrzymujących się.

Rezolucja to zbiorowa uchwała powzięta przez jakieś zgromadzenie w wyniku obrad. Rezolucja UE jest stanowiskiem politycznym Parlamentu Europejskiego, nie jest nazwana w traktatach, ale może mieć moc wiążącą, jest aktem sui generis.

Osiągnięcie porozumienia co do kształtu certyfikatu miałoby w Unii nastąpić jeszcze przed tegorocznym sezonem urlopowym. Państwa członkowskie muszą, przede wszytkim, zaakceptować świadectwa szczepień wydawane przez wszystkie kraje członkowskie, jeśli obywatel danego kraju zaszczepił się preparatem dopuszczonym do obrotu przez Komisję Europejską na terenie Wspólnoty.

Aktualnie rozwiązania podobne do opisywanych funkcjonują już w Izraelu. Osoby zaszczepione mogą już uczestniczyć w imprezach, chodzić do restauracji czy do kina. W Stanach Zjednoczonych nad podobnym rozwiązaniem (w stanie Nowy Jork) opartym o blockchain pracuje IBM. Rozwiązania takie nie są również nowością. W Wielu krajach afrykańskich i krajach Ameryki Południowej trzeba przed przyjazdem przedstawić dowód szczepienia na żółtą febrę. W Stanach Zjednoczonych wielu pracodawców wymaga szczepienia na grypę, a szkoły i uczelnie wyższe wymagają od kandydatów szczepień na poszczególne choroby.

W Europie poszczególne kraje żyjące w dużej mierze z turystyki zapowiedziały już otwarcie tegorocznego sezonu turystycznego. Grecja zapowiedziała, że zaprosi do siebie turystów już od połowy maja. Warunkiem przyjazdu do tego kraju ma być przebyte szczepienie lub świeży wynik testu na obecność SARS-CoV-2. Aktualne obostrzenia panujące w kazdym z krajów Unii sledzić można na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

{loadmoduleid 1123}