Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś, że Polska będzie częścią unijnego systemu certyfikatów covidowych, czyli dokumentu, który będzie ułatwiał podróżowanie po strefie Schengen.

Cała dokumentacja dotycząca certyfikatów unijnych Covid-19 została złożona przez Ministerstwo Zdrowia, poinformował dziś rzecznik resortu. Jest to jednoznaczne z przystąpieniem do systemu Unijnych Certyfikatów Covid-19 (taką oficjalną nazwę zaproponowali europarlamentarzyści na głosowaniu pod koniec kwietnia). Kraje, które wdrożą certyfikaty jako pierwsze zrobią to jeszcze w drugiej połowie czerwca – jeśli oczywiście wcześniej osiągnięte zostanie porozumienie polityczne w tej sprawie. Jednak dla każdego kraju okres przejściowy najprawdopodobniej będzie wynosił 6 tygodni. W naszym kraju certyfikat będzie częścią aplikacji mObywatel. Forma tego dokumentu będzie jednolita w całej Unii. Certyfikat będzie wydawany czasowo, najdłuższy, 12 miesięczny, będzie obowiązywał osoby zaszczepione.

W dokumencie z którego miałby możliwość skorzystania każdy mieszkaniec kraju członkowskiego UE mają znaleźć się informacje o przebytym szczepieniu, wykonanych testach na obecność SARS-CoV-2 oraz o ewentualnej przebytej chorobie Covid-19. Aktualnie rozwiązania podobne do opisywanych funkcjonują już w Izraelu. Osoby zaszczepione mogą już uczestniczyć w imprezach, chodzić do restauracji czy do kina. W Stanach Zjednoczonych nad podobnym rozwiązaniem (w stanie Nowy Jork) opartym o blockchain pracuje IBM.

Głosowanie nad rezolucją dotyczącą certyfikatów przez Parlament Europejski odbyło się pod koniec kwietnia. 540 głosami PE przyjął rezolucję. Obecnie trwają negocjacje (tzw. trilog) na poziomie politycznym. Porozumienie jest konieczne, abye w życie weszło unijne rozporządzenie w tej sprawie.