– Zatrudnienie Sculley’a było największym błędem mojego życia – powtarzał już do końca Steve Jobs. Sculley, kiedyś prezes Pepsi Co. zajął fotel prezesa Apple w...