29 października 1969 roku był dniem, który zapoczątkował Internet.