W tym dniu egzekutywa IBM zatwierdza projekt pod roboczą nazwą Chess (szachy).