Urodzonym w latach 80. nie trzeba go przedstawiać. Adam, książę Eternii, szerzej znany jako He-Man, powróci!