W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, oznaczony numerem UD277. Zainteresowani nim mogą być głównie kierowcy Ubera pracujący na terenie Polski.

Zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.). Na rynku przewozu osób samochodami osobowymi funkcjonują podmioty, których działalność polega na pośrednictwie w przekazywaniu zleceń przewozowych, złożonych za pomocą aplikacji mobilnych, pomiędzy pasażerami a kierowcami. Działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób nie jest obecnie uregulowana przepisami prawa, co powoduje często niejasności związane z charakterem zlecanych przez te podmioty usług przewozowych. Celem takiego rozwiązania jest uregulowanie działalności podmiotów pośredniczących przy zlecaniu usług w zakresie przewozu drogowego osób, zapewnienie równych warunków konkurencji na rynku i szans w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w przewozach osób, oraz zagwarantowania bezpieczeństwa pasażerów.

 Cytując tylko ten fragment uzasadnienia wprowadzenia planowanych zmian można jasno wywnioskować, że sytuacja dotyczy Ubera i prawnego rozwiązania kwestii jego kierowców na terenie Polski. Głównym elementem tego projektu zdaje się więc być planowane wprowadzenie wymogu posiadania licencji dla kierowców takich usług jak Uber, przy jednoczesnym obniżeniu cen za ich zdobycie. I tak licencja wydawana na okres od 2 do 15 lat kosztować ma zaledwie 320 złotych, przy cenie 700 zł obecnie. Licencja obowiązująca powyżej lat 15, ale nie więcej niż 30 to prognozowany koszt 380 zł, przy obecnej stawce 800 zł. Licencja na okres powyżej 30 lat, nie przekraczająca lat 50 to koszt prognozowany 450 złotych, czyli połowę tego, co obowiązuje obecnie. Projekt ustawy o zmianie ustawy wprowadza także zmiany w prawach i obowiązkach taksówkarzy i pośredników oraz zmienia zasady obowiązkowego do tej pory szkolenia z topografii i znajomości miejscowych przepisów. Na razie brak jest informacji odnośnie terminu przyjęcia projektu przez Radę Ministrów. Z całością tekstu projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie dorogowym możecie zapoznać się na stronie kprm.gov.pl.