Twitter oznaczy profile, które powiązane są z krajowymi instytucjami rządowymi.

Twitter chce walczyć z plagą dezinformacji oraz poprawić jakość dyskursu publicznego. Serwis planuje wprowadzenie specjalnego oznakowania, które informować będzie innych użytkowników, że publikacja pochodzi z kont należacych do instytucji rządowych, bądź z takimi instytucjami współpracujących. 

Oznaczenie będzie polegało na dodaniu do profilu, nieinwazyjnej informacji o tym, że dany profil należy do instytucji państwowej lub też do mediów kontrolowanych przez takowe. Specjalne oznakowanie dotyczyć będzie także urzędników najwyższego szczebla, takich jak ministrów, oficjalnych rzeczników prasowych, czy dyplomatów wyższego szczebla. W przypadku kontrolowanych przez instytucje państwowe mediów, etykieta pojawi się na kontach tychże, ich redaktorów naczelnych oraz personelu wyższego szczebla. Pierwsze etykiety Twitter wprowadzi dla rządowych i urzędniczych kont pochodzących z Francji, Chin, USA, Rosji i Wielkiej Brytanii.