Z opublikowanych w mediach infromacji na temat składu rządu premiera Morawieckiego po rekonstrukcji wynika, że Ministerstwo Cyfryzacji przestaje być oddzielnym bytem.

Z publikowanych w mediach informacji, aczkolwiek nadal nieoficjalnych, wynika, że nowy skład rządu premiera Morawieckiego liczy 14 ministrów. Brak jest wśród nich ministra cyfryzacji, którym od kwietnia 2018 roku był Marek Zagórski. Jeśli informacje te zostaną podane oficjalnie to wkrótce poznamy nazwę resortu, który przejmie kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji.

Aktualizacja, 30 września: Informacje są już oficjalne. Wśród 14 ministerstw nie ma cyfryzacji. Brak jest na razie również jasnych deklaracji kto i jakie kompetencje tego resortu przejmie.

Pierwsze plotki o możliwej likwidacji tego resortu pojawiły się wraz z rezygnacją wiceminister Wandy Buk w sierpniu tego roku. Od tego momentu nikt sprawy nie komentował, ale wraz z pojawieniem się nowej listy ministrów stało się raczej jasne, że cyfryzacja będąca odrębnym bytem przestała interesować polski rząd. Szkoda, bo przez lata z tego resortu wyszło kilka godnych uwagi projektów – wspomnieć należałoby chociażby rozwijaną aplikację mObywatel, czy ogromne rozpropagowanie usługi Profilu Zaufanego, a wraz z nim usług takich jak np. e-PiT. Cyfryzacja miała też jednak swoje porażki, jak chociażby aplikację ProteGO Safe, której nikt nie używa do dziś, czy kuriozalny pomysł, o którym na szczęście zrobiło się całkowicie cicho, blokady stron pornograficznych.

Informatyzację jako dział administracji rządowej utworzono 1 lipca 2002 roku. Wtedy podporządkowano ją ministrowi nauki, a 1 kwietnia 2003 roku Ministerstwo zmieniło nazwę na Nauki i Informatyzacji. Od 31 października 2005 roku informatyzacja podlegała już jednak ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, aby sześć lat później komórki i pracowników obsługujących dział informatyzacji w MSWiA przeniesiono do nowo utworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Samodzielnym bytem Ministerstwo Cyfryzacji stało się w grudniu 2015 roku. Ministrami cyfryzacji byli do tej pory Anna Streżyńska i wspomniany Marek Zagórski (najdłużej urzedujący na tym stanowisku, 896 dni). Oprócz cyfryzacji zniknie również Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostanie połączone z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska z Ministerstwem Klimatu, a Ministerstwo Sportu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.