Górnicy z całego świata zaakceptowali aktualizację. Wejdzie w życie w listopadzie. To pierwsza aktualizacja Bitcoina od czterech lat.

Taproot to pierwsza od czterech lat aktualizacja Bitcoina. Została zaakceptowana przez tzw. górników z całego świata i wejdzie w życie w listopadzie. Wprowadzi jeszcze większą prywatność do transakcji i efektywność. Aktualizacja ma wyeliminować również pośredników z nawet najbardziej złożonych transakcji przeprowadzanych na Bitcoinie.

Mówiąc w skrócie i prostym językiem zmienią się zasady podpisu. W tej chwili technologia będąca w użyciu nosi nazwę Elliptic Curve Digital Signature Algorithm i polega na kluczu prywatnym kontrolującym portfel i zapewniającym, że jedynie właściciel portfela może dysponować zawartą w nim kryptowalutą. Aktualizacja Taproot zmieni aktualny podpis w tzw. podpis Schnorra, który, również w wielkim skrócie, powoduje, że multitransakcje są w zasadzie nieodczytywalne. 

Podpis Schnorra został stworzony przez Clausa-Petera Schnorra, niemieckiego kryptografa, rofesora i badacza na Uniwersytecie we Frankfurcie w latach 80. ubiegłego wieku. Zaproponowany przez niego schemat podpisu był połączeniem badań i prac Davida Chauma, Tahera EIgamala, Amosa Fiata i Adi Shamira. Claus Schnorr złożył wiele patentów na swój nowo opracowany program, który przez lata uniemożliwiał jego bezpośrednie wykorzystanie. Patent Schnorra wygasł w roku 2008 roku.

Zastosowanie podpisu Schnorra ma zapewnić jeszcze większą prywatność transakcji zapewniając znacznie mniejszą ekspozycję kluczy w łańcuchu. Najważniejszą zmianą w Taproot są jednak smart contracts, czyli to, co napędza już innowacje w sieci ethereum. To one dają ci tak naprawdę mozliwość budowy aplikacji i biznesu opartego na blockchain – mówi Fred Thiel, CEO Marathon Digital Holdings. Im więcej takich smart contracts w sieci Bitcoin, tym bardziej Bitcoin będzie liczącym się graczem na rynku finansów zdecentralizowanych, czyli takich, który wycinają z obiegu pośredników.

Aktualizacja w życie wejdzie dopiero w listopadzie. Do tego czasu przeprowadzane będą testy, aby upewnić się, że wdrożenie Taproot przebiegnie bez żadnych zakłóceń. A takie zdarzyły się np. w trakcie aktualizacji w 2013 roku, kiedy Bitcoin chwilowo rozdzielił się na dwie części.