Każde nieuzasadnione wezwanie służb, które spowoduje obrażenia ofiary, w efekcie skutkować będzie minimum 10 letnią odsiadką. W Kansas uchwalono tzw. ustawę anty swattingową.