Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie Ruchu przez PKN Orlen.

Wniosek Polskiego Koncernu Naftowego Orlen o zgodę na przejęcie spółki Ruch wpłynął do UOKiK 8 kwietnia br. Transakcja ma polegać na nabyciu akcji w kapitale zakładowym Ruchu i tym samym przejęciu kontroli nad spółką. Ruch boryka się z problemami od dłuższego czasu. Już pod koniec sierpnia 2018 roku Ruch S.A. zwrócił się z wnioskiem do Sądu restrukturyzacyjnego o akceptację przez Sąd wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. Był to wybieg spółki, który miałby spowodować zawarcie układu obejmującego tylko tych wierzycieli, którym spółka jest winna ponad milion złotych.  27 sierpnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził układy częściowe z Wierzycielami w ramach PPU1 oraz PPU2. Postanowienia Sądu Okręgowego w powyższym zakresie są prawomocne i zapadły na posiedzeniu niejawnym. 

W listopadzie zeszłego roku natomiast Ruch, w komunikacie prasowym, poinformował, że zanotował najlepszy od stycznia 2018 roku wynik operacyjny. Analiza osiąganych przez RUCH S.A. wyników wykazuje tendencję stopniowej poprawy – pisał, Wojciech Paczyński, rzecznik prasowy Ruch S.A.

W komunikacie Urzędu Ochrony Kokurencji i Konsumentów czytamy, że działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie sprzedaży detalicznej prasy i artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku (AKCU). W przypadku grupy PKN Orlen sprzedaż realizowana jest poprzez sieć sklepów przy stacjach paliw, natomiast Ruch sprzedaje prasę i inne produkty w kioskach i salonikach prasowych.